Search Results

23 items found

  • המחוגה 13 | ia-pmc

    המחוגה 13 , תל אביב פרויקט בניה חדשה מתוקף תב"ע מקומית בעסקת קומבינציה. שנת אכלוס: 2020 כמות יח"ד: 31 + מסחר + משרדי עיריה 3 קומות מרתף עם מעלית רכב + מכפילי חניה חצי אוטומטיים אדריכל: יסקי אדריכלים יזם: קבוצת וגר + בעלי קרקע קבלן מבצע: מגדלי ברקת ניהול ופיקוח: י.א. ניהול פרויקטים Back

  • KIEV | ia-pmc

    15-05-25 369 15-05-25 363 15-05-25 009 15-05-25 369 1/35 Back to Top

  • לואי מרשל 46 | ia-pmc

    לואי מרשל 46 , תל אביב פרויקט תמ"א 38/1 - תוספת 3 יח"ד ע"ג 8 יחידות דיור קיימות. שנת אכלוס: 2018 כמות יח"ד: 3+8 חדשות מתקן חניה רובוטי ל-6 מקומות חניה אדריכל: עמירם כץ יזם: קבוצת חג'ג' ניהול ופיקוח: י.א. ניהול פרויקטים Back