top of page

שפר 20+ 22 , תל אביב

שפר 22.jpg
  • פרויקט תמ"א 38/1 + שימור עם תוספת קומות.

  • שנת אכלוס:  2023.

  • כמות יח"ד: 32 + 4 מסחר.

  • שפר 22 - מבנה לשימור + תוספת 3 קומות.

  • שפר 20 - חיזוק + תוספת 1.5 קומות לבנין קיים + מרתף חניה 3 קומות עם מתקן חניה רובוטי.

  • אדריכל:  טל הים אדריכלים.

  • יזם:  יזמים פרטיים.

  • קבלן מבצע:  ארקאן הנדסה ובינוי בע"מ.

  • ניהול ופיקוח: י.א. ניהול פרויקטים ובניה בע"מ.

שפר 20 .jpg
שפר 20 הדמיה אחרי .jpg
bottom of page