top of page

פעמוני 4 , תל אביב

  • פרויקט תוספת מרפסות פלדה לבנין קיים.

  • שנת אכלוס:  2019.

  • כמות מרפסות:  26.

  • קבלן מבצע:  קבוצת עידן.

  • ניהול ופיקוח:  י.א. ניהול פרויקטים בניה בע"מ.

פעמוני 4.jpg
פעמוני לפני אחרי.jpg
bottom of page