top of page

פעמוני 4 , תל אביב

  • פרויקט תוספת מרפסות פלדה לבנין קיים

  • שנת אכלוס:  2019

  • קבלן מבצע: קבוצת עידן

  • ניהול ופיקוח: י.א. ניהול פרויקטים

פעמוני 4.jpg
פעמוני לפני אחרי.jpg
bottom of page